ÖVERLÅTELSEBESIKTNING MED SBR REGLER

Du som står i begrepp att köpa hus bör undersöka det för att undvika obehagliga överaskningar.

CERTIFIERAD ENERGIEXPERT 

Certifierad energiexpert RISE normal nummer: SC0663-16

AUKTORISERAD FASTIGHETSVÄRDERARE

Vi är auktoriserad fastighetsvärderare inom Samhällsbyggarna.

Välkommen till Anders Larsson Byggledning