Auktoriserad Värderingsman ASPECT


Vad är ASPECT?
Aspect är en ideell organisation för fastighetsekonomer. Inom Aspect finns en sektion för fastighetsvärdering som står öppen för alla yrkesverksamma fastighetsvärderare, som uppfyller vissa grundläggande krav.

Läs mer>>