projektledning
projekthandling

ANDERS LARSSON BYGGLEDNING
Kan genomföra ditt projekt från idé till färdig byggnad!

Upprättande av ritningar och handlingar, infordran av anbud Projekt och Byggledning samt Besiktning.
 
BAKGRUND - ANDERS LARSSON BYGGLEDNING VD

Är sedan ett flertal år tillbaka verksam som byggnadskontrollant och besiktningsman.

Auktoriserad av SBR och certifierad genom SITAC för överlåtelsebesiktningar
Utför Projektering, Upphandling, Byggledning samt entreprenadsbesiktningar
Konsultansvarsförsäkrad enligt gällande regler för kundtrygghet
Auktoriserad och godkänd för fuktmätningar, säljar 10-års försäkringar
Fastighetsvärdering
Arbetat som kalkylator vid entreprenadföretag